Valendream

Gratis verzending binnen Nederland boven de € 50,- | Free shipping CANADA over € 100,-

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Valendream, hierna te noemen “de Verkoper”, en de klant, hierna te noemen “de Koper”.

2. Bestellingen en Overeenkomsten

2.1. De overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper komt tot stand op het moment dat de Koper een bestelling plaatst via de website van de Verkoper.

2.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren zonder opgave van reden.

3. Prijzen en Betaling

3.1. Alle prijzen op de website zijn vermeld in Euros en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.2. De betaling dient te geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

4. Levering

4.1. De Verkoper zal de bestelling met de grootst mogelijke zorgvuldigheid afhandelen en streven naar tijdige levering. De Koper wordt geïnformeerd over de verwachte leveringstermijn.

4.2. Vertragingen in de levering, bijvoorbeeld als gevolg van overmacht, geven de Koper geen recht op schadevergoeding.

5. Retourneren en Garantie

5.1. De Koper heeft het recht om het product binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren, zonder opgave van reden. De kosten voor retournering zijn voor rekening van de Koper.

5.2. De Verkoper biedt 30 dagen garantie op de geleverde producten, tenzij anders vermeld. Garantie geldt alleen bij gebreken die niet zijn ontstaan door normale slijtage, onjuist gebruik of onzorgvuldigheid.

6. Intellectuele Eigendom

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de website van de Verkoper blijven eigendom van de Verkoper.

7. Privacy

7.1. De Verkoper respecteert de privacy van de Koper en zal persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandelen. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.

8. Toepasselijk Recht en Geschillen

8.1. Op deze algemene voorwaarden is het consumentenrecht van toepassing.

8.2. Geschillen tussen de Verkoper en de Koper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Vlaardingen